Fontaneria Acosta S.L.  ©   2012   /    AVIS LEGAL
AIRE
Fart de passar calor a la seva casa ?

No ho pensi, amb el sistema de finançament total, no passi més calor, per una còmoda quota
mensual podrà disposar d'un sistema de climatització a la seva casa.

Consulti'ns, li informarem de la gran gamma de productes que existeixen, lideris al mercat
amb la màxima qualitat i mínim consum.

Aire condicionat INVERTER

A diferència dels sistemes convencionals, la tecnologia INVERTER adapta la velocitat del compressor a les necessitats de cada moment, consumint només l'energia necessària.

Gràcies a un dispositiu electrònic d'alimentació sensible als canvis de temperatura, aquests equips varien les revolucions del motor del compressor per proporcionar la potència sol·licitada. Això produeix  una reducció de soroll i el consum és proporcional.

En dies de fred, un equip sense funció INVERTER no escalfa l'habitació per les baixes temperatures, realitza mes desglaços i per tant, deixa de produir calor a l'habitació per produir-la en l'exterior.

La tecnologia  INVERTER, com que funciona a una velocitat el doble de ràpida, permet escalfar o refredar mes ràpidament una habitació.

by Fointec