Fontaneria Acosta S.L.  ©   2012   /    AVIS LEGAL
RENOVAR CALDERA
Té una caldera antiga, amb un consum elevat i que no li proporciona la seguretat necessària.

És el moment de canviar-la per una mes eficient.

Consum
Una caldera de més de 10 anys té un consum superior al 20% en comparació de les calderes tradicionals, les calderes de condensació de nova generació redueixen el consum un 30% amb el que aconseguirà l'amortització de la mateixa en tres anys.

Seguretat
Una caldera de nou generació disposa de múltiples dispositius de seguretat donat tranquil·litat i seguretat en la seva instal·lació.

Confort
Una Caldera antiga, pateix problemes de calcificació, produint una pèrdua de rendiment, augmentant el consum així com disminuint les prestacions en aigua calenta i calefacció.
Amb les calderes de nova generació es redueix la calcificació així com augmenta les prestacions i rendiment tant en aigua escalfo com a calefacció, el confort proporcionat per la perfecta modulació augmentar el cabal i una estanqueïtat en temperatura en aigua calenta sanitària sense interrupcions, així com una regulació perfecta per a la calefacció, aconseguint un estalvi energètic.

Finançament
Totes les nostres calderes disposen d'un finançament total, perquè el pagament no sigui cap problema i pugui disposar de la seva nova caldera amb comoditat i un mínim cost mensual

by Fointec