Fontaneria Acosta S.L.  ©   2012   /    AVIS LEGAL
REPARACIÓ
Té una caldera o escalfador i no guanya per a problemes tècnics
Tenim la solució, Servei tècnic Multi marca ("totes les marques")

El nostre servei tècnic li ofereix una gran ventall de possibilitats a la seva disposició:
Servei de reparació de totes les marques de calderes, escalfadors amb la major garantia i rapidesa

  • Assessorament i manteniment de la seva instal·lació.
  • Control de consum dels aparells
  • Proves d'estanqueïtat
  • Proves dels productes de combustió
  • Neteja i manteniment de les seves instal·lacions.

Un gran equip de professionals, amb una formació contínua estan a la seva disposició, per oferir-li el millor servei i manteniment en la seva instal·lació amb total garantia

Demani informació i oblidi's de problemes, pot tenir tranquil·litat total en seguretat de la seva instal·lació

Manteniment de calderes de gas

El nou Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, *RITE (Reial decret 1027/2007 ) que va entrar en vigor l'1 de març de 2008, obliga a tots els usuaris de calderes a gas a realitzar una revisió obligatòria de la instal·lació una vegada a l'any, excepte al País Basc on la revisió obligatòria és bianual.
Aquesta revisió obligatòria de manteniment ha de realitzar-la una empresa certificada, que l'usuari triï (no ha de correspondre necessàriament a la marca de la caldera) la qual ha d'emetre un certificat que l'usuari ha de conservar durant un període de 5 anys.

En ocasions se sol confondre aquesta revisió amb la inspecció de gas natural, que és obligatòria cada 5 anys ( En el BOE nº 211 de 4 setembre de 2006, Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç). L'empresa que gestiona (Gas Natural, Endesa, Repsol, etc) es posarà en contacte amb l'usuari.


by Fointec